Overheid

crop faceless multiethnic interviewer and job seeker going through interview

Bij de overheid is het gebruik van persoonsgegevens onvermijdelijk. De overheid is immers verantwoordelijk voor de burgers.

Alle persoonsgegevens worden beheerd door de overheid. Dit gebeurd al bij je geboorte als je naam wordt opgegeven. Of als je je rijbewijs of paspoort ophaalt. Privacybewust werken conform de wet is voor deze sector dan ook bedacht. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is voor deze sector het meest en de risico’s als een datalek plaatsvind het hoogst.