Privacyverklaring

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING – PRIVACYFUNCTIONARIS.COM

Privacyfunctionaris.com hecht veel waarde aan uw privacy. Deze verklaring legt uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Privacyfunctionaris.com (hierna: privacyfunctionaris.com) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
• Type internetbrowser en apparaat.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via enkelaar@privacyfunctionaris.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Privacyfunctionaris.com verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Het uitvoeren van een overeenkomst ter zake het opstellen van juridische documenten;
• Het uitvoeren van een overeenkomst ter zake het op schrift stellen van een passend gegevensbeschermingsbeleid;
• Het uitvoeren van een overeenkomst ter zake het opstellen van een privacy statement;
• Het uitvoeren van een overeenkomst ter zake het opstellen van verwerkingsovereenkomsten;
• Het uitvoeren van een overeenkomst ter zake het uitvoeren van een DPIA / Risico’s analyse;
• Het uitvoeren van een overeenkomst ter zake het adviseren en controleren van privacy shield relaties;
• Het uitvoeren van een overeenkomst ter zake het adviseren en controleren van cross-border data transfers;
• Het uitvoeren van een overeenkomst ter zake het adviseren en opstellen van bestaande applicaties – privacy by default;
• Het uitvoeren van een overeenkomst ter zake het adviseren en opstellen van bestaande applicaties – privacy by design;
• Het verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren?
Privacyfunctionaris.com zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Privacyfunctionaris.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Privacyfunctionaris.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief
Voor geïnteresseerden bieden wij een nieuwsbrief waarin we de klanten informeren over nieuws en ontwikkelingen betreffende informatie over onze diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uitdrukkelijke toestemming aan de mailinglijst toegevoegd. U kunt zich op elk moment afmelden van deze nieuwsbrief.

Cookies
Privacyfunctionaris.com gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Privacyfunctionaris.com gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt,
kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over
deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de dienst Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar enkelaar@privacyfunctionaris.com. Het is ook mogelijk om ons schriftelijk op de hoogte te stellen via

het onderstaande adres:
Dhr. J.C. Enkelaar
Privacyfunctionaris.com
Noorderweg 178
1222 PH Hilversum

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Privacyfunctionaris.com zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Informatiebeveiliging Privacyfunctionaris.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@privacyfunctionaris.com.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Privacyfunctionaris.com behoudt het recht om de privacy- en cookieverklaring te wijzigen. De wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Referentie: Privacyfunctionaris.com, Hilversum, Nederland, 1 oktober 2018