Online PrivacyBewust training (volledig)

Aanbieding!

700,00 350,00 Incl. BTW

 12 maanden, online
nu € 350,00 per persoon
klankbord
contactmogelijkheden
support en diagnostiek
1 persoon, iedereen die met persoonsgegevens werkt.
  gegeven door Uw privacyfuntionaris

Artikelnummer: PF1115 Categorie:

Beschrijving

Deze training geeft u, of uw medewerkers, de handvatten om privacybewustwording binnen de onderneming te creëren of laten groeien.

Aantoonbaar privacybewust werken is immers een wettelijke verplichting op grond van artikel 5 lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door maandelijkse lessen met duidelijke praktijkvoorbeelden leert u of uw medewerkers op een gepaste wijze handelen bij een datalek en een AVG-verzoek. U bent dus al goed op weg!

Bij iedere voltooing van 12-lessen ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname. Dit certificaat is dus een bewijs van inzet om aantoonbaar te willen werken.

De voordelen van deze training en privacybewust werken zijn privacyrisico’s voorkomen kunnen uitleggen wat er moet gebeuren, zekerheid creëren voor uw collega’s en klanten.

Om deze reden zorgt privacybewust werken voor meer zekerheid en minder risico’s zoals datalekken, AVG-verzoeken en boetes.

Aanvullend krijgt u ook:

  • 2 digitale afspraken (via Google Meet) van 1 uur met onze Privacyfunctionaris, in deze afspraak kunt u alles vragen met betrekking tot de privacywet- en regelgeving;
  • Klankbord, dit wil zeggen dat u ons kunt bereiken (via telefoon en e-mail) gedurende openingstijden en wij met u mee zullen denken in oplossingen om privacy problemen passend op te lossen; en
  • Support en diagnostiek, wil zeggen dat wij 1 keer op uw verzoek een controle zullen uitvoeren van uw privacybeleid en privacyverklaring.

* Voor gevraagde werkzaamheden buiten de Online PrivacyBewust training (volledig) zal het uurtarief van de Privacyfunctionaris gelden. Dit zal altijd in schriftelijk overleg vooraf worden aangegeven.